เคมีภัณฑ์

1,3 บิวทาไดอีน

1,3 บิวทาไดอีน

1,3 บิวทาไดอีน หรือ บิวทาไดอีน นำไปใช้ผลิตเป็นยางสังเคราะห์และยางยืด รวมทั้งสไตรีน พลาสติกเอบีเอส น้ำยางสังเคราะห์ อะคริโลไนไตรล์ และใช้ในการผลิตยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

1,3 บิวทาไดอีน
1,3 บิวทาไดอีน
1,3 บิวทาไดอีน
1,3 บิวทาไดอีน
1,3 บิวทาไดอีน
1,3 บิวทาไดอีน
1,3 บิวทาไดอีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน