เคมีภัณฑ์

1,3 บิวทาไดอีน

1,3 บิวทาไดอีน หรือ บิวทาไดอีน นำไปใช้ผลิตเป็นยางสังเคราะห์และยางยืด รวมทั้งสไตรีน พลาสติกเอบีเอส น้ำยางสังเคราะห์ อะคริโลไนไตรล์ และใช้ในการผลิตยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน