เคมีภัณฑ์

มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม

มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารที่ค่าความร้อนสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับน้ำมันเตา สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาได้

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม
มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม
มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม
มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม
มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม
มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม
มิกซ์ เฮฟวี่ ออยล์ / ไลท์ แครกเกอร์บอททอม / แครกเกอร์บอททอม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน