เคมีภัณฑ์

ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน

ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน

ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน หรือไพแก๊ส เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ ไพแก๊สมีส่วนผสมหลักเป็นสารอะโรเมติกส์และมีค่าออกเทนสูง จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มค่าออกเทนในการผลิตน้ำมันเบนซิน อีกทั้งยังสามารถนำไพแก๊สไปเข้ากระบวนการแยกสารอะโรเมติกส์ออกจากสารประกอบอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน
ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน
ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน
ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน
ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน
ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน
ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน