เคมีภัณฑ์

โพรพิลิน

โพรพิลิน

โพรพิลีน เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโพลิเมอร์หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโพลิโพรพิลีน (PP) โพรพิลีนไกลคอล (PG) โพรพิลีนออกไซด์ (PO) ฟีนอล และบีพีเอ (BPA)

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

โพรพิลิน
โพรพิลิน
โพรพิลิน
โพรพิลิน
โพรพิลิน
โพรพิลิน
โพรพิลิน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน