เคมีภัณฑ์

มิกซ์ ซี4

มิกซ์ ซี4

มิกซ์ ซี4 เป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ cracking ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (แนฟทา อีเทน ก๊าซปิโตเลียมเหลว และอื่น ๆ) เช่น ปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ ทำให้บริสุทธิ์ด้วยความแตกต่างของจุดเดือดของเอทิลีน โพรพิลีน มิกซ์ ซี 4 เป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอน เป็นก๊าซไม่มีสีที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

มิกซ์ ซี4
มิกซ์ ซี4
มิกซ์ ซี4
มิกซ์ ซี4
มิกซ์ ซี4
มิกซ์ ซี4
มิกซ์ ซี4

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน