เคมีภัณฑ์

ราฟฟิเนท

ราฟฟิเนท

การใช้งานหลักสำหรับราฟฟิเนทคือใช้ในการผลิตสารเอ็มทีบีอี ซึ่งเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน ราฟฟิเนท หรือซี4 ราฟฟิเนท เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ ซึ่งได้มาหลังจากกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ 1,3 บิวทาไดอีนและบิวทีน-1 ออกจากมิกซ์ ซี 4

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ราฟฟิเนท
ราฟฟิเนท
ราฟฟิเนท
ราฟฟิเนท
ราฟฟิเนท
ราฟฟิเนท
ราฟฟิเนท

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน