เคมีภัณฑ์

เอทิลีน

เอทิลีน

เอทิลีน เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโพลิเมอร์หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโพลิเอทิลีน (PE) โพลิไวนิล คลอไรด์ (PVC) เอทิลีนไกลคอล (EG) และเอทิลีนออกไซด์ (EO).

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

เอทิลีน
เอทิลีน
เอทิลีน
เอทิลีน
เอทิลีน
เอทิลีน
เอทิลีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน