เคมีภัณฑ์

บิวทีน-1

บิวทีน-1

บิวทีน-1 เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่นิยมใช้เป็น copolymer ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เช่น โพลิเอทิลีน (PE) และโพลิโพรพิลีน (PP) เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

บิวทีน-1
บิวทีน-1
บิวทีน-1
บิวทีน-1
บิวทีน-1
บิวทีน-1
บิวทีน-1

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน