บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ถุงสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ถุงที่สลายตัวได้ทางชีวภาพทำมาจากไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ และสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน

เกรด : PlastMate PB05001F

ถุงสลายตัวได้ทางชีวภาพทำจากไบโอพลาสติกคอมพาวนด์โดยใช้กระบวนการอัดรีดฟิล์ม วัสดุนี้เป็นไบโอพลาสติกคอมพาวนด์และสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นถุงชอปปิ้งอเนกประสงค์และถุงขยะ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน