บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ Flexible สลายตัวได้ทางชีวภาพ

บรรจุภัณฑ์ Flexible สลายตัวได้ทางชีวภาพ

บรรจุภัณฑ์ Flexible สลายตัวได้ทางชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน Home Compostable โดยใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ประกอบด้วยชั้นนอกสุดเป็นกระดาษ ขั้นกลางเป็น metalized cellulose และชั้นในสุดเคลือบด้วยไบโอพีบีเอส(BioPBS) โดยทำมาจากสารชีวภาพบางส่วนและสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน

เกรด : BioPBS FD92PM

เหมาะสำหรับการใช้งานกับฟิล์ม ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหาร และสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100%

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน