บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลอดสลายตัวได้ทางชีวภาพ

หลอดสลายตัวได้ทางชีวภาพ

หลอดดื่มน้ำสลายตัวได้ทางชีวภาพทำจากส่วนผสมของวัสดุพอลิแลคติคแอซิด (PLA) และ BioPBS โดยกระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด วัสดุนี้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดินสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ

เกรด : Ingeo, BioPBS

การผสมระหว่าง PLA และ BioPBS เหมาะสำหรับกระบวนการอัดรีดเพื่อเป็นหลอดชีวภาพ

- วัสดุชนิด Food Grade สามารถสัมผัสอาหารได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน