บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฟิล์มหด

ฟิล์มหด

ฟิล์มหด อาจจะใช้ห่อหุ้มงานชิ้นเดียว หรือหลายชิ้นเป็นแพครวมกัน เมื่อฟิล์มผ่านความร้อนเรียบร้อยแล้ว

ผลิตภัณฑ์สำหรับฟิล์มหด เพื่อห่อหุ้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มสำหรับกีฬา กระป๋องอาหาร และผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน เช่น ขวดแชมพูและสบู่เหลว

เกรด : InnoPlus LL7903A, LL7905A, LL7910A

สามารถขึ้นรูปได้ง่าย โดยที่มีความเหนี่ยว และมีคุณสมบัติการหดตัวที่ดีเยี่ยม

เกรด : InnoPlus LD2420F, LD2420D, LD2420H

สามารถขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเพิ่มอัตราการผลิต มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี การหดตัว ความใส และเงาสูง

เกรด : InnoPlus LL7410A, LL7610A

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

เกรด : InnoPlus HD3355F

มีค่าอัตราการไหลเท่ากับ 1.1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.951 กรัม/ลบ.ซม. มีความสมดุลระหว่างเชิงกลและเชิงแสงที่ดี มีความใส ขึ้นรูปง่าย และมีคุณสมบัติเด่น คือมีปริมาณเจลน้อย ให้ความทรงรูปที่ดีกับผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับงานฟิล์มคุณภาพสูง ฟิล์มลามิเนต และที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน