บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงยืดอายุอาหาร

ถุงยืดอายุอาหาร

ถุงยืดอายุอาหารเพื่อชะลอการสุกของผักและผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสงสว่างทะลุได้ดี ปลอดภัยต่ออาหารและระบบนิเวศวิทยา ช่วยเพิ่มระยะการขนส่งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าอีกด้วย

เกรด : PlastMate LD03601F

สารเติมแต่ง LDPE ช่วยชะลอกระบวนการสุกของผักและผลไม้ ปริมาณที่แนะนำอยู่ระหว่าง 1% ถึง 5% โดยน้ำหนักขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไว้และชนิดของผักหรือผลไม้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน