บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แก้วกระดาษสลายตัวได้ทางชีวภาพ

แก้วกระดาษสลายตัวได้ทางชีวภาพ

แก้วกระดาษเคลือบเม็ดพลาสติกไบโอพีบีเอส สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน

เกรด : BioPBS FZ79AC

โพลิเอสเตอร์กึ่งผลึกคุณภาพเยี่ยมที่มีความนุ่มและยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปด้วยการหล่อและการเคลือบ เช่น แก้วกระดาษที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ

-วัสดุชนิด Food Grade สามารถสัมผัสอาหารได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน