บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชุดช้อนส้อมมีดสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ชุดช้อนส้อมมีดสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ชุดอุปกรณ์ช้อนส้อมมีดที่สลายตัวได้ทางชีวภาพทำมาจากไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน

เกรด : C1929BJ-01 (เกรดกำลังพัฒนา)

ไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการฉีดขึ้นรูป โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้ตกผลึกระหว่างการขึ้นรูป นำไปสู่การใช้อุณหภูมิความร้อนในการอ่อนตัวที่สูงขึ้นสำหรับของใช้ทึบแสง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน