บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลอด PE

หลอด PE

LLDPE คอมพาวนด์ ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับการเป็นหลอดเครื่องสำอาง และยังเพิ่มความสามารถในการปิดผนึกและสามารถป้องกันการไหลซึมของสารเคมีด้วย

เกรด : PlastMate LL70600

LLDPE คอมพาวนด์ ขึ้นรูปง่ายและทนต่อสภาวะแวดล้อมสูง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน