บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แก้วใสสลายตัวได้ทางชีวภาพ

แก้วใสสลายตัวได้ทางชีวภาพ

แก้วใสสลายตัวได้ทางชีวภาพทำมาจากวัสดุพอลิแลคติคแอซิด (PLA) โดยใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบอัด วัสดุที่ใช้ทำมาจากสารชีวภาพและสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน

เกรด : Ingeo 2003D

เป็นเรซินเทอร์โมพลาสติกจากธรรมขาติ และได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บอาหารสด และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับอาหาร PLA 2003D ของ Ingeo เป็นเกรดสำหรับการใช้งานในเครื่องอัดรีดทั่วไปและมีลักษณะใส

- วัสดุชนิด Food Grade สามารถสัมผัสอาหารได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน