บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผ่น PET

แผ่น PET

- ใส
- ไร้รส ไร้กลิ่น
- เก็บก๊าซได้ดี

เกรด : InnoPlus SE030T

เรซินโคโพลีเมอร์ความหนืดสูงซึ่งออกแบบมาสำหรับแผ่นพอลิเอทิลีน เม็ดพลาสติกขึ้นรูปได้ง่าย และผ่านข้อกำหนดองค์การอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน