บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงซิปสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ถุงซิปสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ถุงซิปที่สลายตัวได้ทางชีวภาพทำมาจากไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ จากการผสมกันของพอลิแลคติคแอซิด (PLA) และไบโอพีบีเอส(BioPBS) สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน ได้รับการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์แบบฟิล์มที่มีความสมดุลในกระบวนการขึ้นรูป และสามารถในการปิดผนึกได้ดี

เกรด : PlastMate PB05001F และ C1812BF-04

ถุงซิปสลายตัวได้ทางชีวภาพทำจากวัสดุสารประกอบชีวภาพ โดยใช้กระบวนขึ้นรูปแบบเป่า วัสดุนี้เป็นไบโอพลาสติกคอมพาวนด์และสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นถุงเก็บของอเนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน